ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางศิริพร พรหมณี
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,14:48  อ่าน 343 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางจารุวรรณ ดวงตา
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,14:46  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพยรัตน์ ลือวิชานะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 18 ส.ค. 2564,14:45  อ่าน 401 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสอนศิลปะในช่วง COVID-19
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรสวรรค์ พานซ้าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2564,13:22  อ่าน 281 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการสอนคณิตศาสตร์ในช่วง COVID-19
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรสวรรค์ พานซ้าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 07 ส.ค. 2564,13:21  อ่าน 289 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เกมการศึกษากล่องมหาสนุก
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาวี พูลทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:54  อ่าน 467 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โดมิโนแสนซน
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:53  อ่าน 414 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BINGO พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินดา สังข์โท
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:52  อ่าน 403 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BINGO พัฒนาคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชิดชนก สุขกล่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:40  อ่าน 503 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺBINGO !! อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพยรัตน์ ลือวิชานะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,13:54  อ่าน 570 ครั้ง
รายละเอียด..