ผลงานครู
ชื่อผลงาน : เกมการศึกษากล่องมหาสนุก
ชื่ออาจารย์ : นางสาววิภาวี พูลทวี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:54  อ่าน 104 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โดมิโนแสนซน
ชื่ออาจารย์ : นางวิไลลักษณ์ โจชัยชาญ
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:53  อ่าน 96 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BINGO พัฒนาทักษะการอ่านภาษาไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวรินดา สังข์โท
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:52  อ่าน 91 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : BINGO พัฒนาคำศัพท์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวชิดชนก สุขกล่อม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 01 ต.ค. 2563,13:40  อ่าน 127 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฺBINGO !! อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทิพยรัตน์ ลือวิชานะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 2563,13:54  อ่าน 178 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้ Kahoot ในการจัดการเรียนการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรสวรรค์ พานซ้าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,11:18  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..