คณะผู้บริหาร

นายรอบ สุคำหล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา