สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

โรงเรียนเนินมะคึก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลกเขต 6