ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดเนินมะคึก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง ปัจจุบัน