ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายรอบ สุคำหล้า
ตำแหน่ง : ผู้บริหารโรงเรียนวัดเนินมะคึก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ตั้งแต่ 2562 ถึง ปัจจุบัน