ผู้บริหาร

นายรอบ สุคำหล้า
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2020
ปรับปรุง 23/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 101696
Page Views 128413
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดคุยขวาง คุยม่วง บางระกำ
2 โรงเรียนวัดคุยม่วง คุยม่วง บางระกำ 089-4365663
3 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก คุยม่วง บางระกำ
4 โรงเรียนวัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ 0819714910
5 โรงเรียนวัดหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ
6 โรงเรียนวัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310234
7 โรงเรียนวัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0819715071
8 โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกำ
9 โรงเรียนวัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
10 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม บางระกำ
11 โรงเรียนวัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
12 โรงเรียนวัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกำ
13 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310246
14 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310121
15 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0-5526-8195
16 โรงเรียนบ้านท่านางงาม ท่านางงาม บางระกำ
17 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ
18 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ 055-310247
19 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ
20 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ท่านางงาม บางระกำ
21 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ
22 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ
23 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) นิคมพัฒนา บางระกำ
24 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นิคมพัฒนา บางระกำ
25 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) นิคมพัฒนา บางระกำ
26 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา บางระกำ
27 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ นิคมพัฒนา บางระกำ
28 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) นิคมพัฒนา บางระกำ
29 โรงเรียนบ้านคุยยาง บางระกำ บางระกำ
30 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ บางระกำ บางระกำ 055371439
31 โรงเรียนคลองวัดไร่ บางระกำ บางระกำ
32 โรงเรียนบ้านวังดาน บางระกำ บางระกำ
33 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ บางระกำ บางระกำ 0-5537-1837
34 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล บางระกำ บางระกำ
35 โรงเรียนวัดวังเป็ด บางระกำ บางระกำ
36 โรงเรียนบางระกำ บางระกำ บางระกำ (055) 297236
37 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ บางระกำ บางระกำ
38 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ บางระกำ บางระกำ
39 โรงเรียนวัดท่าโก บางระกำ บางระกำ
40 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ บึงกอก บางระกำ
41 โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก บางระกำ
42 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม บึงกอก บางระกำ
43 โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก บางระกำ
44 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม บึงกอก บางระกำ
45 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ บึงกอก บางระกำ
46 โรงเรียนบ้านเสวยซุง บึงกอก บางระกำ
47 โรงเรียนวัดดอนอภัย บ่อทอง บางระกำ
48 โรงเรียนบ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ
49 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น บ่อทอง บางระกำ 0850492558
50 โรงเรียนบ้านปลักแรด ปลักแรด บางระกำ 055365620
51 โรงเรียนบ้านหนองแขม ปลักแรด บางระกำ
52 โรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ ปลักแรด บางระกำ
53 โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปลักแรด บางระกำ
54 โรงเรียนวัดทุ่งชา ปลักแรด บางระกำ 0-5535-0730
55 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ พันเสา บางระกำ
56 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง พันเสา บางระกำ
57 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม พันเสา บางระกำ
58 โรงเรียนบ้านพันเสา พันเสา บางระกำ 055365272
59 โรงเรียนวัดกระทุ่มยอดน้ำ วังอิทก บางระกำ
60 โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก บางระกำ -
61 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ วังอิทก บางระกำ
62 โรงเรียนวัดวังอิทก วังอิทก บางระกำ
63 โรงเรียนบ้านหนองกรับ หนองกุลา บางระกำ
64 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองกุลา บางระกำ
65 โรงเรียนวัดหนองนา หนองกุลา บางระกำ
66 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม หนองกุลา บางระกำ
67 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ
68 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) หนองกุลา บางระกำ
69 โรงเรียนบ้านหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ 055-981282
70 โรงเรียนวัดบึงบอน หนองกุลา บางระกำ
71 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หนองกุลา บางระกำ
72 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ เมืองพิษณุโลก
73 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
74 โรงเรียนวัดงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
75 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน จอมทอง เมืองพิษณุโลก
76 โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก
77 โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
78 โรงเรียนบ้านเขาฟ้า ดอนทอง เมืองพิษณุโลก 0811548383
79 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
80 โรงเรียนวัดปากห้วย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
81 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์-ประช ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
82 โรงเรียนบ้านหินลาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
83 โรงเรียนบ้านเต็งสำนัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
84 โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
85 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
86 โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
87 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
88 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
89 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก 088-1553263
90 โรงเรียนวัดจุฬามณี ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
91 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
92 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
93 โรงเรียนวัดยางเอน(สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
94 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
95 โรงเรียนงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
96 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
97 โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) บึงพระ เมืองพิษณุโลก
98 โรงเรียนวัดพิกุลทอง บึงพระ เมืองพิษณุโลก
99 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บึงพระ เมืองพิษณุโลก
100 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
101 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
102 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
103 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
104 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
105 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
106 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก
107 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก 055-295204
108 โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
109 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
110 โรงเรียนบ้านตูม ปากโทก เมืองพิษณุโลก
111 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก 0-5529-9296
112 โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก
113 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
114 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
115 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055-210230
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055299065
117 โรงเรียนบ้านแหลมซ่าน มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
118 โรงเรียนบ้านทองหลาง(พุ่มประชานุกูล) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
119 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
120 โรงเรียนบ้านวังยาง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
121 โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก (055)386123
122 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
123 โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
124 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดพริก เมืองพิษณุโลก 055-386136
125 โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดพริก เมืองพิษณุโลก
126 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
127 โรงเรียนวัดเสาหิน วัดพริก เมืองพิษณุโลก
128 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
129 โรงเรียนวัดศรีวนาราม สมอแข เมืองพิษณุโลก
130 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก สมอแข เมืองพิษณุโลก
131 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก -
132 โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สมอแข เมืองพิษณุโลก
133 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สมอแข เมืองพิษณุโลก
134 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หัวรอ เมืองพิษณุโลก 055-337066
135 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
136 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก
137 โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) หัวรอ เมืองพิษณุโลก
138 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก 0-5532-2680
139 โรงเรียนวัดสระโคล่ หัวรอ เมืองพิษณุโลก
140 โรงเรียนสะพานที่ 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก 055-242825
141 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
142 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
143 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 ในเมือง เมืองพิษณุโลก 055259522
144 โรงเรียนวัดอรัญญิก ในเมือง เมืองพิษณุโลก 0827673979
145 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเมือง เมืองพิษณุโลก
146 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในเมือง เมืองพิษณุโลก
147 โรงเรียนจ่าการบุญ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
148 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
149 โรงเรียนอนุบาลห่วงดรุณวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
150 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในเมือง เมืองพิษณุโลก
151 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
152 โรงเรียนผดุงราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
153 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
154 โรงเรียนอภิชาตบุตรวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
155 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในเมือง เมืองพิษณุโลก
156 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
157 โรงเรียนจ่านกร้อง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
158 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
159 โรงเรียนไทยกล้าวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
160 โรงเรียนอนุบาลนางพญา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
161 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก 0819623834