ผู้บริหาร

นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2020
ปรับปรุง 17/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 177685
Page Views 223054
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก คุยม่วง บางระกำ
2 โรงเรียนวัดหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ
3 โรงเรียนวัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ 0819714910
4 โรงเรียนวัดคุยขวาง คุยม่วง บางระกำ
5 โรงเรียนวัดคุยม่วง คุยม่วง บางระกำ 089-4365663
6 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม บางระกำ
7 โรงเรียนวัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกำ
8 โรงเรียนวัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
9 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0-5526-8195
10 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310246
11 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310121
12 โรงเรียนวัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0819715071
13 โรงเรียนวัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310234
14 โรงเรียนวัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
15 โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกำ
16 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ท่านางงาม บางระกำ
17 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ
18 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ
19 โรงเรียนบ้านท่านางงาม ท่านางงาม บางระกำ
20 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ
21 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ 055-310247
22 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ
23 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา บางระกำ
24 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ นิคมพัฒนา บางระกำ
25 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) นิคมพัฒนา บางระกำ
26 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) นิคมพัฒนา บางระกำ
27 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นิคมพัฒนา บางระกำ
28 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) นิคมพัฒนา บางระกำ
29 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ บางระกำ บางระกำ
30 โรงเรียนวัดท่าโก บางระกำ บางระกำ
31 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ บางระกำ บางระกำ
32 โรงเรียนคลองวัดไร่ บางระกำ บางระกำ
33 โรงเรียนบ้านวังดาน บางระกำ บางระกำ
34 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ บางระกำ บางระกำ 0-5537-1837
35 โรงเรียนบ้านคุยยาง บางระกำ บางระกำ
36 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ บางระกำ บางระกำ 055371439
37 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล บางระกำ บางระกำ
38 โรงเรียนวัดวังเป็ด บางระกำ บางระกำ
39 โรงเรียนบางระกำ บางระกำ บางระกำ (055) 297236
40 โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก บางระกำ
41 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ บึงกอก บางระกำ
42 โรงเรียนบ้านเสวยซุง บึงกอก บางระกำ
43 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม บึงกอก บางระกำ
44 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ บึงกอก บางระกำ
45 โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก บางระกำ
46 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม บึงกอก บางระกำ
47 โรงเรียนวัดดอนอภัย บ่อทอง บางระกำ
48 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น บ่อทอง บางระกำ 0850492558
49 โรงเรียนบ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ
50 โรงเรียนบ้านหนองแขม ปลักแรด บางระกำ
51 โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปลักแรด บางระกำ
52 โรงเรียนวัดทุ่งชา ปลักแรด บางระกำ 0-5535-0730
53 โรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ ปลักแรด บางระกำ
54 โรงเรียนบ้านปลักแรด ปลักแรด บางระกำ 055365620
55 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง พันเสา บางระกำ
56 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม พันเสา บางระกำ
57 โรงเรียนบ้านพันเสา พันเสา บางระกำ 055365272
58 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ พันเสา บางระกำ
59 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ วังอิทก บางระกำ
60 โรงเรียนวัดวังอิทก วังอิทก บางระกำ
61 โรงเรียนวัดกระทุ่มยอดน้ำ วังอิทก บางระกำ
62 โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก บางระกำ -
63 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) หนองกุลา บางระกำ
64 โรงเรียนบ้านหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ 055-981282
65 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ
66 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หนองกุลา บางระกำ
67 โรงเรียนวัดบึงบอน หนองกุลา บางระกำ
68 โรงเรียนบ้านหนองกรับ หนองกุลา บางระกำ
69 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองกุลา บางระกำ
70 โรงเรียนวัดหนองนา หนองกุลา บางระกำ
71 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม หนองกุลา บางระกำ
72 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ เมืองพิษณุโลก
73 โรงเรียนวัดงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
74 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
75 โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก
76 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน จอมทอง เมืองพิษณุโลก
77 โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
78 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
79 โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
80 โรงเรียนบ้านเต็งสำนัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
81 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
82 โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
83 โรงเรียนบ้านเขาฟ้า ดอนทอง เมืองพิษณุโลก 0811548383
84 โรงเรียนวัดปากห้วย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
85 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
86 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์-ประช ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
87 โรงเรียนบ้านหินลาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
88 โรงเรียนวัดจุฬามณี ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
89 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
90 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
91 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
92 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก 088-1553263
93 โรงเรียนงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
94 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
95 โรงเรียนวัดยางเอน(สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
96 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
97 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บึงพระ เมืองพิษณุโลก
98 โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) บึงพระ เมืองพิษณุโลก
99 โรงเรียนวัดพิกุลทอง บึงพระ เมืองพิษณุโลก
100 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
101 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
102 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
103 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
104 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
105 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
106 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก
107 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
108 โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
109 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก 055-295204
110 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก 0-5529-9296
111 โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก
112 โรงเรียนบ้านตูม ปากโทก เมืองพิษณุโลก
113 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
114 โรงเรียนบ้านแหลมซ่าน มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
115 โรงเรียนบ้านทองหลาง(พุ่มประชานุกูล) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
116 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
117 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055-210230
118 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055299065
119 โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก (055)386123
120 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
121 โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
122 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
123 โรงเรียนบ้านวังยาง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
124 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
125 โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดพริก เมืองพิษณุโลก
126 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
127 โรงเรียนวัดเสาหิน วัดพริก เมืองพิษณุโลก
128 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดพริก เมืองพิษณุโลก 055-386136
129 โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สมอแข เมืองพิษณุโลก
130 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก สมอแข เมืองพิษณุโลก
131 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สมอแข เมืองพิษณุโลก
132 โรงเรียนวัดศรีวนาราม สมอแข เมืองพิษณุโลก
133 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก -
134 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก 0-5532-2680
135 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก
136 โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) หัวรอ เมืองพิษณุโลก
137 โรงเรียนวัดสระโคล่ หัวรอ เมืองพิษณุโลก
138 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หัวรอ เมืองพิษณุโลก 055-337066
139 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
140 โรงเรียนสะพานที่ 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก 055-242825
141 โรงเรียนไทยกล้าวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
142 โรงเรียนอนุบาลนางพญา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
143 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
144 โรงเรียนวัดอรัญญิก ในเมือง เมืองพิษณุโลก 0827673979
145 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
146 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
147 โรงเรียนจ่านกร้อง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
148 โรงเรียนผดุงราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
149 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
150 โรงเรียนอนุบาลห่วงดรุณวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
151 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 ในเมือง เมืองพิษณุโลก 055259522
152 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในเมือง เมืองพิษณุโลก
153 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
154 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
155 โรงเรียนอภิชาตบุตรวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
156 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเมือง เมืองพิษณุโลก
157 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในเมือง เมืองพิษณุโลก
158 โรงเรียนจ่าการบุญ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
159 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในเมือง เมืองพิษณุโลก
160 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
161 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก 0819623834