ผู้บริหาร

นายอิศเรศ วัฒนรุ่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2020
ปรับปรุง 06/11/2022
สถิติผู้เข้าชม 140347
Page Views 178208
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดหนองขานาง คุยม่วง บางระกำ
2 โรงเรียนวัดบ้านดง คุยม่วง บางระกำ 0819714910
3 โรงเรียนวัดคุยขวาง คุยม่วง บางระกำ
4 โรงเรียนวัดคุยม่วง คุยม่วง บางระกำ 089-4365663
5 โรงเรียนบ้านเรียงกระดก คุยม่วง บางระกำ
6 โรงเรียนวัดห้วงกระได ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310234
7 โรงเรียนวัดพรหมเกษร ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0819715071
8 โรงเรียนวัดวังแร่ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
9 โรงเรียนวัดหนองพะยอม ชุมแสงสงคราม บางระกำ
10 โรงเรียนนิคมบางระกำ 1(รุ้งวิไล) ชุมแสงสงคราม บางระกำ
11 โรงเรียนวัดแตน ชุมแสงสงคราม บางระกำ
12 โรงเรียนวัดหนองอ้อ ชุมแสงสงคราม บางระกำ
13 โรงเรียนบ้านหนองแพงพวย ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310246
14 โรงเรียนบ้านตระแบกงาม ชุมแสงสงคราม บางระกำ 055310121
15 โรงเรียนชุมแสงสงคราม "อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์" ชุมแสงสงคราม บางระกำ 0-5526-8195
16 โรงเรียนบ้านท่านางงาม ท่านางงาม บางระกำ
17 โรงเรียนบ้านบางแก้ว ท่านางงาม บางระกำ
18 โรงเรียนบ้านย่านใหญ่ ท่านางงาม บางระกำ 055-310247
19 โรงเรียนวัดโป่งหม้อข้าว ท่านางงาม บางระกำ
20 โรงเรียนบ้านนาชักหวาย ท่านางงาม บางระกำ
21 โรงเรียนบ้านกรุงกรัก ท่านางงาม บางระกำ
22 โรงเรียนบ้านห้วยชัน ท่านางงาม บางระกำ
23 โรงเรียนนิคมบางระกำ 4(บางระกำชนูปถัมภ์) นิคมพัฒนา บางระกำ
24 โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม นิคมพัฒนา บางระกำ
25 โรงเรียนนิคมบางระกำ 6(ท่ามะเกลือ) นิคมพัฒนา บางระกำ
26 โรงเรียนบ้านคลองน้ำเย็น นิคมพัฒนา บางระกำ
27 โรงเรียนรัฐราษฎร์สงเคราะห์ นิคมพัฒนา บางระกำ
28 โรงเรียนนิคมบางระกำ 2(ราษฎร์บำรุง) นิคมพัฒนา บางระกำ
29 โรงเรียนวัดท่าโก บางระกำ บางระกำ
30 โรงเรียนวัดยางแขวนอู่ บางระกำ บางระกำ
31 โรงเรียนบ้านวังดาน บางระกำ บางระกำ
32 โรงเรียนบ่อวิทยบางระกำ บางระกำ บางระกำ 0-5537-1837
33 โรงเรียนบ้านคุยยาง บางระกำ บางระกำ
34 โรงเรียนบ้านตะโม่ประชาสรรค์ บางระกำ บางระกำ 055371439
35 โรงเรียนคลองวัดไร่ บางระกำ บางระกำ
36 โรงเรียนวัดวังเป็ด บางระกำ บางระกำ
37 โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญผล บางระกำ บางระกำ
38 โรงเรียนบางระกำ บางระกำ บางระกำ (055) 297236
39 โรงเรียนวัดแหลมเจดีย์ บางระกำ บางระกำ
40 โรงเรียนบ้านบัวจันทร์ บึงกอก บางระกำ
41 โรงเรียนบ้านคลองเตย บึงกอก บางระกำ
42 โรงเรียนวัดปรือกระเทียม บึงกอก บางระกำ
43 โรงเรียนวัดบึงกอก บึงกอก บางระกำ
44 โรงเรียนบ้านเสวยซุง บึงกอก บางระกำ
45 โรงเรียนบ้านคุยมะตูม บึงกอก บางระกำ
46 โรงเรียนบ้านประดาประชาราษฎร์ บึงกอก บางระกำ
47 โรงเรียนวัดดอนอภัย บ่อทอง บางระกำ
48 โรงเรียนบ้านหนองนากวางอั้น บ่อทอง บางระกำ 0850492558
49 โรงเรียนบ้านดงยาง บ่อทอง บางระกำ
50 โรงเรียนวัดดงโคกขาม ปลักแรด บางระกำ
51 โรงเรียนวัดทุ่งชา ปลักแรด บางระกำ 0-5535-0730
52 โรงเรียนวัดหล่ายโพธิ์ ปลักแรด บางระกำ
53 โรงเรียนบ้านปลักแรด ปลักแรด บางระกำ 055365620
54 โรงเรียนบ้านหนองแขม ปลักแรด บางระกำ
55 โรงเรียนประดู่มะค่าประชาสรรค์ พันเสา บางระกำ
56 โรงเรียนบ้านหล่ายขานาง พันเสา บางระกำ
57 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม พันเสา บางระกำ
58 โรงเรียนบ้านพันเสา พันเสา บางระกำ 055365272
59 โรงเรียนวัดกระทุ่มยอดน้ำ วังอิทก บางระกำ
60 โรงเรียนวัดกรับพวง วังอิทก บางระกำ -
61 โรงเรียนวัดวังอิทก วังอิทก บางระกำ
62 โรงเรียนวัดกลางสุริยวงศ์ วังอิทก บางระกำ
63 โรงเรียนวัดบึงบอน หนองกุลา บางระกำ
64 โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ หนองกุลา บางระกำ
65 โรงเรียนบ้านหนองกรับ หนองกุลา บางระกำ
66 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน หนองกุลา บางระกำ
67 โรงเรียนวัดหนองนา หนองกุลา บางระกำ
68 โรงเรียนบ้านท่าไม้งาม หนองกุลา บางระกำ
69 โรงเรียนนิคมบางระกำ 8(หนองปลวก) หนองกุลา บางระกำ
70 โรงเรียนบ้านหนองกุลา หนองกุลา บางระกำ 055-981282
71 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ หนองกุลา บางระกำ
72 โรงเรียนจันทราพระกิตติคุณ เมืองพิษณุโลก
73 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
74 โรงเรียนวัดงิ้วงาม งิ้วงาม เมืองพิษณุโลก
75 โรงเรียนวัดจอมทอง จอมทอง เมืองพิษณุโลก
76 โรงเรียนวัดท่าตะเคียน จอมทอง เมืองพิษณุโลก
77 โรงเรียนบ้านเขาฟ้า ดอนทอง เมืองพิษณุโลก 0811548383
78 โรงเรียนชุมชนที่ 14 วัดดอนทอง ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
79 โรงเรียนวัดบ้านไร่ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
80 โรงเรียนวัดปากห้วย ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
81 โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้(ประสิทธิ์-ประช ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
82 โรงเรียนบ้านหินลาด ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
83 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
84 โรงเรียนบ้านสะอัก(ประชาอุปถัมภ์) ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
85 โรงเรียนบ้านเต็งสำนัก ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
86 โรงเรียนดอนทองวิทยา ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
87 โรงเรียนบ้านน้ำดำ ดอนทอง เมืองพิษณุโลก
88 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม(รัตนราษฎร์สงเคราะห์) ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
89 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
90 โรงเรียนบ้านหนองหัวยาง ท่าทอง เมืองพิษณุโลก 088-1553263
91 โรงเรียนวัดจุฬามณี ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
92 โรงเรียนท่าทองพิทยาคม ท่าทอง เมืองพิษณุโลก
93 โรงเรียนวัดคุ้งวารี(อำพันอุปถัมภ์) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
94 โรงเรียนงานธุรการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
95 โรงเรียนวัดยางเอน(สาขาบ้านคลองหนองเหล็ก) ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
96 โรงเรียนชุมชน 1 วัดสะกัดน้ำมัน ท่าโพธิ์ เมืองพิษณุโลก
97 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ศรัทธาราม บึงพระ เมืองพิษณุโลก
98 โรงเรียนวัดบึงพระ(เหรียญ จั่น อนุสรณ์) บึงพระ เมืองพิษณุโลก
99 โรงเรียนวัดพิกุลทอง บึงพระ เมืองพิษณุโลก
100 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
101 โรงเรียนบ้านแม่ระหัน บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
102 โรงเรียนวัดธรรมเกษตร(เกษตรานุเคราะห์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
103 โรงเรียนบ้านกร่าง(พระขาวชัยสิทธิ์) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
104 โรงเรียนนิคมบ้านกร่าง(สามัคคีสงเคราะห) บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
105 โรงเรียนวัดแหลมโพธิ์ บ้านกร่าง เมืองพิษณุโลก
106 โรงเรียนวัดยาง(มีมานะวิทยา) บ้านคลอง เมืองพิษณุโลก
107 โรงเรียนบ้านป่า(บิลอาสาประชาสรรค์) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก 055-295204
108 โรงเรียนบ้านดงวิทยา บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
109 โรงเรียนบ้านบึงกระดาน(เมธาประชานุกูล) บ้านป่า เมืองพิษณุโลก
110 โรงเรียนบ้านตูม ปากโทก เมืองพิษณุโลก
111 โรงเรียนวัดแสงดาว(เทพประชานุสรณ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก
112 โรงเรียนวัดไผ่ค่อม(แพรประชาอุปถัมภ์) ปากโทก เมืองพิษณุโลก 0-5529-9296
113 โรงเรียนบ้านพลายชุมพล พลายชุมพล เมืองพิษณุโลก
114 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
115 โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055-210230
116 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 8(บ้านมะขามสูง) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก 055299065
117 โรงเรียนบ้านแหลมซ่าน มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
118 โรงเรียนบ้านทองหลาง(พุ่มประชานุกูล) มะขามสูง เมืองพิษณุโลก
119 โรงเรียนวัดปากพิงตะวันออก วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
120 โรงเรียนวัดไผ่หลงราษฎร์เจริญ วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
121 โรงเรียนบ้านหนองหญ้า วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
122 โรงเรียนบ้านวังยาง วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก
123 โรงเรียนวัดบางทราย( หลวงพิณพลราษฎร์ - จู เกษกาญจน์ ) วังน้ำคู้ เมืองพิษณุโลก (055)386123
124 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันตก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
125 โรงเรียนวัดเสาหิน วัดพริก เมืองพิษณุโลก
126 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ วัดพริก เมืองพิษณุโลก 055-386136
127 โรงเรียนวัดอินทรีย์ วัดพริก เมืองพิษณุโลก
128 โรงเรียนวัดท่าโรงตะวันออก วัดพริก เมืองพิษณุโลก
129 โรงเรียนวัดกรมธรรม์ สมอแข เมืองพิษณุโลก
130 โรงเรียนวัดศรีวนาราม สมอแข เมืองพิษณุโลก
131 โรงเรียนธีรธาดาพิษณุโลก สมอแข เมืองพิษณุโลก
132 โรงเรียนวัดเนินมะคึก สมอแข เมืองพิษณุโลก -
133 โรงเรียนวัดสมอแข(พิณพลราษฎร์บำรุง) สมอแข เมืองพิษณุโลก
134 โรงเรียนวัดสระโคล่ หัวรอ เมืองพิษณุโลก
135 โรงเรียนวัดโพธิญาณ(อ.ท.ผ.อุปถัมภ์) หัวรอ เมืองพิษณุโลก
136 โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก 0-5532-2680
137 โรงเรียนวัดตาปะขาวหาย หัวรอ เมืองพิษณุโลก
138 โรงเรียนวัดมหาวนาราม หัวรอ เมืองพิษณุโลก 055-337066
139 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก หัวรอ เมืองพิษณุโลก
140 โรงเรียนสะพานที่ 3 อรัญญิก เมืองพิษณุโลก 055-242825
141 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
142 โรงเรียนไทยกล้าวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
143 โรงเรียนอนุบาลนางพญา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
144 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันตก มิตรภาพที่ 73 ในเมือง เมืองพิษณุโลก 055259522
145 โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
146 โรงเรียนวัดอรัญญิก ในเมือง เมืองพิษณุโลก 0827673979
147 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ในเมือง เมืองพิษณุโลก
148 โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม ในเมือง เมืองพิษณุโลก
149 โรงเรียนจ่าการบุญ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
150 โรงเรียนอนุบาลประชาราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
151 โรงเรียนวัดจันทร์ตะวันออก ในเมือง เมืองพิษณุโลก
152 โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม(วิไลราษฎร์อุปถัมภ์) ในเมือง เมืองพิษณุโลก
153 โรงเรียนอนุบาลห่วงดรุณวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
154 โรงเรียนผดุงราษฎร์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
155 โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ ในเมือง เมืองพิษณุโลก
156 โรงเรียนอภิชาตบุตรวิทยา ในเมือง เมืองพิษณุโลก
157 โรงเรียนจ่านกร้อง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
158 โรงเรียนเซนต์นิโกลาส ในเมือง เมืองพิษณุโลก
159 โรงเรียนโรจนวิทย์มาลาเบี่ยง ในเมือง เมืองพิษณุโลก
160 โรงเรียนอนุบาลโรจน์วิทย์ป้อมเพชร ในเมือง เมืองพิษณุโลก
161 โรงเรียนชุมชนที่ 11 วัดสุวรรณประดิษฐ์ ไผ่ขอดอน เมืองพิษณุโลก 0819623834