ภาพกิจกรรม
การประเมินสถานศึกษาพอเพียงของโรงเรียนวัดเนินมะคึก
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563 ทางโรงเรียนวัดเนินมะคึกได้รับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ซึ่งทางโรงเรียนวัดเนินมะคึกมีฐานกิจกรรม 5 ฐาน ได้แก่

ฐานที่ 1 การเลี้ยงปลาดุกตามวิถีพอเพียง                                         
ฐานที่ 2 กลองยาววิถีพอเพียง              
ฐานที่ 3 ผักสวนครัว 
ฐานที่ 4 ผ้ามัดย้อม                            
ฐานที่ 5 กระดานมหาสนุก
                  
โดยมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรี วุฒิพงษ์ บุญญพันธ์โสภณ,  นางกนกวรรณ  มโนตั้งวรพันธ์  และนางสาวณัชชนิฏฐา พุ่มชุ่ม ดำเนินการประเมินในครั้งนี้  


โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2563,10:41   อ่าน 649 ครั้ง