ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนวัดเนินมะคึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.52 MB 3
คู่มือระบบฐานลูกเสือโรงเรียนวัดเนินมะคึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.85 MB 9
คู่มือด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.09 MB 8
คู่มือด้านความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้า 7
คู่มือการดำเนินงาน ความปลอดภัยสถานศึกษา 5
มาตรการปลอดภัยโรงเรียนวัดเนินมะคึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 241.54 KB 3
Quick Policy โรงเรียนวัดเนินมะคึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 7
Sar ปี 2563 ระดับปฐมวัย 129180
Sar ปี 2563 ระดับขั้นพื้นฐาน 129208
การจัดทำสื่อ 146659
หลักสูตร
หลักสูตรสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.11 MB 2
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 23290
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.97 KB 123838
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 126210
>สื่อการสอน 146749
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 146754
หลักสูตรฐานกระดานมหาสนุก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.89 KB 146681
วิชาการ
ปฏิทินวิชาการ2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 136.9 KB 1
ปฏิทินการศึกษา 2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.36 KB 0
ปฏิทินนับวันมาเรียน ปีการศึกษา2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.71 KB 0
คู่มือวิทยาศาสตร์พลังสิบ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 5
แผนปฏิบัติการประจำปี 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 818.53 KB 20733
แผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2563-2566 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.71 MB 20727
คู่มือนิเทศภายในโรงเรียนวัดเนินมะคึก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 348.59 KB 20720
วิเคราห์ตัวชี้วัด KPI 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 20719
SAR ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.94 MB 23170
แผนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนช่วง Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 61736
แบบบันทึกการนิเทศภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.83 KB 61739
แบบบันทึก PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.88 KB 61737
แนวทางจัดเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 123798
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน ปี 2565 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 185.29 KB 23167
รายชื่อนักเรียน ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.23 KB 126174
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.37 KB 146527