ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sar ปี 2563 ระดับปฐมวัย 7926
Sar ปี 2563 ระดับขั้นพื้นฐาน 7925
การจัดทำสื่อ 25412
หลักสูตร
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.97 KB 2593
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 4962
สื่อการสอน 25511
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 25509
หลักสูตรฐานกระดานมหาสนุก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.89 KB 25442
วิชาการ
แนวทางจัดเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 2563
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.23 KB 4945
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.37 KB 25293