ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
Sar ปี 2563 ระดับปฐมวัย 105906
Sar ปี 2563 ระดับขั้นพื้นฐาน 105928
การจัดทำสื่อ 123384
หลักสูตร
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 122.97 KB 100570
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.89 MB 102945
>สื่อการสอน 123484
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดเนินมะคึก ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.37 MB 123488
หลักสูตรฐานกระดานมหาสนุก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 624.89 KB 123414
วิชาการ
แผนการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนช่วง Covid-19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 38471
แบบบันทึกการนิเทศภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 73.83 KB 38471
แบบบันทึก PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 53.88 KB 38472
แนวทางจัดเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.76 MB 100534
งานทะเบียน
รายชื่อนักเรียน ปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66.23 KB 102911
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 73.37 KB 123263