รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนวัดเนินมะคึก
หมู่ที่ 6 บ้านเนินมะคึก   ตำบลสมอแข  อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์แฟกส์ -
Email : -


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :